Annorlunda skolavslutning i förskoleklass och grundskola

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Vårterminen närmar sig sitt slut i Marks kommuns grundskolor. Och i dessa speciella tider måste även skolavslutningar anpassas utifrån de föreskrifter som gäller med anledning av covid-19.

Klassvisa avslutningar utan vårdnadshavare

I Marks kommun har grundskolorna beslutat att hålla sina avslutningar klass- eller gruppvis. Vi kommer inte kunna samla anhöriga på det sätt som många av skolorna traditionsenligt annars brukar göra. Respektive skola kommer att meddela vilka tider/program som gäller för just deras klasser. Vi kommer att ha en trevlig avslutning tillsammans med eleverna utifrån de rekommendationer som finns att följa just nu. Det kan komma att bli mycket folk och trafik vid lämning och hämtning av elever denna dag, därför vädjar vi om att alla visar hänsyn och håller avstånd.

Niorna har vanligtvis olika aktiviteter på skolorna. Även detta kommer att anpassas utifrån gällande rekommendationer och hållas klassvis istället för en sammankomst där alla niornas elever träffas.

Publicerad av: Marks kommun