Arbetar hållbart med kommunens livsmedel

Senast uppdaterad den 12 november 2019

Genom ett långsiktigt och medvetet arbete har medarbetarna på Kost och städ kommit långt i hållbarhetsarbetet. Nu vill de öka medvetenheten kring hållbar livsmedelsproduktion genom att under en dag servera mat som producerats lokalt och i Sverige.

– Något vi sticker ut med här i Marks kommun är vår köttupphandling, då det kött vi serverar kommer ifrån tre olika gårdar här i kommunen. Det kött vi köper håller hög kvalitet och vi kan lita på att vi alltid får det som vi har beställt, säger Anneli Jonesund, enhetschef Kost och städ.

Hon berättar att det kan vara en utmaning att få till en bra upphandling som tar hänsyn till lokala aspekter. Därför har hon och kollegorna som en del i upphandlingsarbetet haft en dialog med traktens lokala producenter inom området, där de fångat upp vad som är unikt just för det lokalproducerade.

– För oss har det så klart varit viktigt att få med både det lokala perspektivet och andra typer av krav om till exempel djurhållning. I dialogarbetet har vi bjudit in alla lokala producenter, och inte bara de som till slut tog hem avtalet. Lantbrukarna gjorde ett jättejobb i den processen, där de gick ihop och funderade över hur de kunde samverka med varandra.

Godast inte alltid snyggast

Det är tydligt att Anneli Jonesund och kollegorna är stolta över vad de lyckats åstadkomma. Förutom de lokala inköpsavtalen har verksamheten fått till en överenskommelse med en av de lokala livsmedelsbutikerna, där kommunen får ta hand om frukt och grönt som butiken inte lyckas sälja. Dietisten Ellinor Svan Åström och verksamhetsutvecklaren Sara Gustafsson berättar att det är ett samarbete som fått dem att tänka efter även i privatlivet.

– Här i kommunen tar vi över det som affären inte lyckas sälja på grund av olika skönhetsfel. Det har lett till att vi själva blivit mer medvetna om våra shoppingvanor i vardagen. Nu letar vi aktivt efter den krokigaste gurkan eller fula bananen – det godaste behöver ju faktiskt inte vara det snyggaste!

Arrangerar dag för hållbar livsmedelsproduktion

För att verkligen lyfta upp frågan om hållbarhet och mat på agendan, kommer Kost och städ arrangera en dag med fokus på lokalproducerad mat. Under en dag i vecka 47 kommer förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-boenden i kommunen att serveras helt och hållet lokalproducerad och svensk mat. Några av verksamheterna kommer dessutom få besök från producenterna och Lantbrukarnas riksförbund, som kan svara på frågor om den lokala matproduktionen.

Fakta

”Ingen hunger”, ”Hälsa och välbefinnande” och ”Hållbar konsumtion och produktion” är tre av målen i Agenda 2030, som listar sjutton globala mål för hållbar utveckling. Utifrån dessa mål antog Sveriges riksdag 2017 en livsmedelsstrategi, som ligger till botten för det utvecklingsarbete som nu bedrivs i Marks kommun.

I arbetet har kommunens medarbetare haft stöd från Länsstyrelsen, som har en person som arbetar specifikt med frågor som rör närproducerad mat.

 

Läs mer om de globala målen i Agenda 2030

Läs mer om den svenska livsmedelsstrategin

Publicerad av: Marks kommun