Arbeten med rensning av å-sektion och rivning bro, Vännåkra Örby

Senast uppdaterad den 26 februari 2020

Marks kommun ska tillsammans med GVV återställa å-sektion vid befintlig gångbro över Vännån (Ljungaån) i Vännåkra, Örby.

I samband med att å-sektionen återställs ska den befintlig gångbron rivs, då den utgör ett hinder för schakt/grävning.

Nu börjar arbetet att placera den nya bron. Detta innebär att framkomligheten, förbi slutet på Kalvviksvägen och syd-ost mot ån, är mycket begränsad.

Till er som är ute och går förbi, vänligen respektera avspärrningar och välj helst annan väg.

Publicerad av: Marks kommun