Arbeten med VA-ledningar i Hyssna

Senast uppdaterad den 5 juni 2018

Vi kommer att behöva fortsätta med geotekniska undersökningar i Svedjevägen, Hyssna, under vecka 24 och eventuellt vecka 25. Under tiden arbetet pågår är Svedjevägen stängd för genomfartstrafik.

De geotekniska undersökningarna utförs med borrvagn i vägen, vilket kan innebära trafikstörningar och visst buller. Arbetet är beräknat till två heldagar.

Under entreprenadtiden kommer Svedjevägen vara stängd för genomfartstrafik. In/utfart till fastigheterna måste ske åt respektive håll från hindret räknat.

För mer information:

Karin Ahlgren, kommunens projektledare, 0320-217120

Per Mårtensson, byggledare, 0320-217132

 

Publicerad av: Marks kommun