Arenahallen blir tillfälligt evakueringsboende

Senast uppdaterad den 21 mars 2022

Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser på grund av den snabba ökningen av personer från Ukraina som nu söker sig till Sverige, undan kriget i sitt hemland. Som en åtgärd har Marks kommun beslutat att iordningställa Arenahallen i Skene som tillfälligt evakueringsboende. Det är en tillfällig lösning och behovet bedöms minska över tid i och med att nya bostadsplatser direktupphandlas av Migrationsverket.

Arenahallarna kommer med anledning av detta stängas temporärt för skola och föreningsverksamhet med start idag 21 mars. Stängningen påverkar även omklädningsrummen i Kunskapens Hus som inte heller kommer kunna användas under en tid framöver.

I och med detta kommer idrottslektioner för elever att förflyttas till annan plats. Föreningar har även kontaktas och meddelats om att deras föreningstider kommer att avbokas.

Publicerad av: Marks kommun