Årsrapport om köldmedia ska skickas in senast 31 mars

Senast uppdaterad den 21 februari 2017

Om det i en och samma verksamhet under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2 som omfattas av läckagekontroll ska en årlig rapport lämnas till miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret och information om utrustning som skrotats.

Om rapporten från läckagekontrollen lämnas in för sent, det vill säga efter den 31 mars, är miljönämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Om kontroll av läckage inte utförs enligt gällande regler är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.


Läs mer här under fliken köldmedia

Publicerad av: Marks kommun