Återvinningscentralen inför inpasseringssystem

Senast uppdaterad den 31 januari 2020

Med start i vår kommer du att få öppna en bom genom att läsa av ditt körkortet på väg in till återvinningscentralen Skene Skog – allt för en tydligare och effektivare avfallshantering.
- Detta är Markbornas återvinningscentral, vi ska inte finansiera andras avfallshantering, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör på Marks kommun.

Återvinningscentralen Skene Skog erbjuder ett obegränsat antal avgiftsfria besök för alla enskilda Markbor. Och så kommer det även förbli framöver. Det blir dock en förändring – senare i vår kommer ett inpasseringssystem på plats, med bommar för in- och utpassering.

- Vi har de senaste åren märkt att allt fler slänger sitt avfall här och det är en del som inte är Markbor. Vi måste vara rädda om Markbornas pengar, ÅVC finansieras ju av kommunens renhållningstaxa, säger Rakel Martinsson.

Hon konstaterar också att fler och fler kommuner inför liknande bomsystem.

- En fördel är att vi också får bättre koll på hur många som besöker oss, vi får en helt annan möjlighet att beräkna volymerna.

Avgift för företagare

I samband med införandet av inpasseringssystemet kommer det även införas en avgift för företagare.

- Det handlar om att det ska vara en rättvis konkurrens. Vissa företagare levererar själva avfallstjänster och då kan vi inte erbjuda avgiftsfritt. Ibland är det även så att vissa företagare slänger större mängder farligt avfall, vilket är dyrt att hantera för oss.

För den stora majoriteten av Markborna kommer införandet av bomsystemet inte bli speciellt krävande.

- Har du körkort och är folkbokförd i Marks kommun så kommer du som privatperson som sagt bara behöva använda ditt vanliga körkort, som blir avläst när du ska köra in. Om du exempelvis inte har körkort får du ansöka om ett ÅVC-kort. Vi hoppas och tror att den här processen kommer att gå smidigt. 

Publicerad av: Marks kommun