Kommunen vidtar åtgärder emot skredsrisk

Senast uppdaterad den 3 februari 2020

Marks kommun planerar för åtgärder mot skredrisk från Kardaregatan ner mot Viskan.
Entreprenören kommer under vecka 6 sätta upp mätutrustning. Detta sker genom att borra och bandfordon kommer att köra i området, vilket medför en del buller och oljud.

Vi ber er ha överseende med detta och påminner om att arbetet görs så boende i området ska få så bra förutsättningar som möjligt.
Det är viktigt att kommunen får genomföra projektet för att kunna upprätthålla en god kvalité och service till kommuninvånarna.

Kontaktuppgifter

Ni får gärna kontakta oss som står här nedan för vidare information eller frågor.

Om projektet, kontakta projektledare Viktor Larsson:

Viktor.Larsson2@mark.se / 0320–217170

Vid markfrågor kontakta kommunens markavdelning:

Sanna.Nadj@mark.se / Sue@mark.se / 0320–217785

Publicerad av: Marks kommun