Åtgärder för att underlätta för individer och företag som drabbats av det ekonomiska läget

Senast uppdaterad den 25 januari 2023

Med ett tufft ekonomiskt läge i samhället är det många privatpersoner och företag som blir drabbade. För att lindra effekterna har Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 januari fattat beslut om ett antal åtgärder.

De åtgärder som införs är:

Möjlighet att dela upp, eller skjuta på sista betalningsdag, på fakturor

Kommunen kan erbjuda möjlighet att dela upp eller skjuta på en faktura utställd av Marks kommun. Varje fakturamottagare måste då ta kontakt med kommunen för att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall, och utgår ifrån gällande regelverk och fakturamottagarens situation.

För att få hjälp med att begära uppskov på eller dela upp en faktura, mejla följande uppgifter till kundreskontra@mark.se

  • kundnummer, organisations-/personnummer,
  • fakturanummer
  • eventuellt ärendenummer

Ingen ränta på uppskjutna eller uppdelade betalningar

Kommunen avstår från att ta ut ränta vid anstånd eller uppdelning av betalningar för att lindra konsekvenserna till följd av det ekonomiska läget.

Kommunen kan betala leverantörsfakturor snabbare än vanligt

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till de företag som skickar fakturor till kommunen. De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef.

För att få hjälp med snabbare betalning av faktura, mejla följande uppgifter till kassainfo@mark.se  

  • leverantörsnamn
  • fakturanummer
  • belopp

Åtgärderna gäller året ut

Åtgärderna gäller till och med den 31 december 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar även de kommunala bolagen att se över möjligheten till att införa motsvarande åtgärder.

Publicerad av: Marks kommun