Åtgärder på Ängskolan

Senast uppdaterad den 27 november 2020

I augusti rapporterade Ängskolan om problem i den gamla delen av huset. Efter utredning har fuktskador och mögel konstaterats i byggnaden, vilket måste åtgärdas. Byggnaden är tänkt att rivas på grund av dåligt skick och standard.

Byggnaden bedöms dock som funktionsduglig fram tills projektet Skeneskolan startar. Det innebär att den behöver vara i drift under cirka 1-2 år. Tidpunkten är beroende av hur projektet utvecklas. 

Åtgärder vidtas nu för att göra inomhusmiljön säker för de som vistas i lokalerna. Åtgärderna beräknas vara färdiga runt årsskiftet.  

Teknik- och serviceförvaltningen i Marks kommun har haft en god och tät dialog med rektor för skolan om byggnaden skulle stängas eller inte, vilket skolan bedömt inte ska behövas.

 

Publicerad av: Marks kommun