Att bli bättre på att bli bättre - varje barn och elev räknas

Senast uppdaterad den 4 maj 2023

Nu storsatsas det i Marks kommun för att öka måluppfyllelsen i skolan. 
I fokus ligger vikten att få eleverna att bli motiverade i skolan och det livslånga lärandet.
– Det är ju i förskolan som grunden för lärande och hälsa ska byggas för att sedan byggas på under resten av skolåren för våra barn och elever, säger Marie Nemhed Gustafsson som arbetar som kvalitetsutvecklare inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

Mark medverkar i Ifous 

Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening.  

85 personer från Marks kommuns skolor, fritidshem, förskolor och gymnasium  medverkar nu i programmet Fokus undervisning som samverkar med forskare för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående.   

Här samlas man för att utbyta erfarenheter från den egna verksamheten och de egna elevernas behov samtidigt som programmet fokuserar på och ledarhandlingar. Allt i syfte att kunna genomföra högkvalitativ undervisning.  

– Att undervisa är en svår konst som kräver ett professionellt omdöme i många delar samtidigt som läraren behöver ha utgångspunkt från exakt de elever och barn som finns på den egna skolan och i det egna klassrummet eller barngruppen, säger Marie Nemhed Gustafsson. 

Vad hoppas man uppnå med medverkan?  

– Det är en viktig process som nu pågår på enheterna som har till syfte att utveckla undervisning utifrån barn och elevers lärande, säger Marie Nemhed Gustafsson.   

– Vi behöver öka vår måluppfyllelse och vi har ju också ett nämndmål som är att få en likvärdig skola som präglas av motivation för lärande. Egentligen så bygger nämndmålet på vad skollagen säger samt de nationella målen och enheternas analys av behov. 

– Att vi ska ha en likvärdig skola där alla barn och elever ska nå så långt som de har potential och möjlighet att nå.  Så det handlar inte bara om att man ska lyckas på lägsta nivån. Och ska man lyckas med det uppdraget så handlar det verkligen om att jobba med att just stärka motivationen.

Och att lärarna ges förutsättningar att analysera sin egen undervisning både enskilt och tillsammans med andra. Det är också viktigt att arbeta tvärprofessionellt då hälsa och lärande måste ses i en helhet. 

Är det några speciella inriktningar på programmen?  

– De har flera olika program och det vi nu gick med i är ett program som heter Fokusundervisning. Det kallas för FUN-programmet. Senast vi var iväg så hade vi en förskollärare, rektor och två grundskolelärare som berättade om sin egen utveckling inför ca 200 andra lärare, skolledare med flera från olika kommuner. Då känner jag en enorm stolthet för Marks kommun och hur tydligt det blir att det finns ett stort fokus på att göra skillnad för våra barn och elever, konstaterar Marie. 

– Det handlar om att skruva på undervisningen som ju ärdet verktyg som lärarna i de olika skolformerna och fritidshemmet har för bästa möjliga lärande. För det enda vi egentligen kan göra någonting åt är ju nämligen undervisningen.

Och om vi lyckas med detta så bra som möjligt - då kanske det blir det lärandet som vi också önskar. Då får vi också ökad måluppfyllelse.  

– Det handlar om vad jag kan göra för speciella undervisningshandlingar för att nå det här specifika barnet eller eleven. Och när man väl gör det så får man en annan syn på sin egen undervisning och på vad man själv kan förändra för alla elever i just den här barngruppen eller klassrummet.   

Hur viktigt är det att rektorerna har insikt om detta?  

Att vara rektor handlar ju i mångt och mycket just om att man ska vara en pedagogisk ledare för undervisningsutveckling.     

– Vi kan inte göra någonting åt barnens hemförhållande. Vi kan inte göra någonting åt socioekonomiska förhållanden eller utbildningsgrad hos föräldrar. Men det vi faktiskt kan göra något åt är den utbildningen vi ger och det kan vi fortsätta göra så bra som möjligt för varje elev och barn i vår kommun, menar Marie 

Något mer du vill säga avslutningsvis?   

– Vi har verkligen fantastiska lärare och rektorer i Marks kommun. Men flera lärare jobbar väldigt mycket ensamma med planering, bedömning och andra viktiga saker som ingår i yrket. Samtidigt är läraryrket idag väldigt komplext då det är en spegling av samhället i stort, vilket ställer höga krav på samarbete och professionen för att alla barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 

– Det här ett arbete vi måste göra tillsammans och det handlar om att de som arbetar med utbildning ska bli ännu skickligare på att undervisa och att leda för undervisningsutveckling. För att rektorer ska kunna skapa förutsättningar för bra undervisningsutveckling, så är detta också något som man behöver göra tillsammans.     

– Kort sagt: Vi måste ha en undervisning som skapar ett lärande hos barn och elever. Att bli bättre på att bli bättre och att bli bättre på att bli bättre tillsammans - det är något som behöver genomsyra en kommun som satsar på bästa barnkommun. 

Publicerad av: Marks kommun