Avgiftsfri avbokning av kommunens lokaler och anläggningar

Senast uppdaterad den 20 mars 2020

Marks kommun har beslutat att slopa nuvarande regel om full avgift för sen avbokning av kommunens lokaler och anläggningar.

Beslutet innebär att bokad lokal som enligt ovan ej nyttjats ej heller kommer att debiteras. Beslutet gäller samtliga lokaler och anläggningar och för alla typer av bokningar såväl för föreningar som för enskilda och näringsidkare.

Publicerad av: Marks kommun