Avrådan att bada i Östra Öresjön Marks kommun på grund av algblomning

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020

Var försiktig!
Det är säkrast att undvika vatten med blommande alger. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten, där det blommar. Små barn kan genom kallsupar lätt få i sig stora mängder vatten. Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land.
Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt. De kan därför få i sig dödliga doser av alggifter om de dricker vatten med alger eller då de slickar av pälsen efter ett bad i algblommande vatten.
Tänk på att gift kan finnas kvar en period efter att algerna inte längre syns.

Vanliga symptom
Några symptom på förgiftning är illamående, hudirritationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du fått sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt.
De första symptomen hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkningar och diarré. Ett husdjur som uppvisar symptom måste snabbt komma under behandling hos en veterinär. Om djuret har badat ska det snarast sköljas av och torkas.

Algblomning
De algblomningar som sker hos oss under högsommaren utgörs nästan alltid av cyanobakterier (blågröna alger) Dessa alger kan under vissa omständigheter bilda starka nervgifter, algtoxiner, och innebära en hälsofara för människor och djur. Eftersom det inte med blotta ögat går att avgöra om en algblomning är giftig bör du för säkerhets skull undvika kontakt med blomningar och alltid räkna med att de är giftiga.

Lär mer om algblomning här: Algblomning

Läs mer om provtagning: Havs och vattenmyndigheten

Kartlänk (extern)

 

Michael Fäldt

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljöenheten

Publicerad av: Marks kommun