Avrådan från att besöka vård- och omsorgsboenden inom äldrevården

Senast uppdaterad den 12 mars 2020

Marks kommun avråder starkt från besök på våra vård- och omsorgsboenden inom äldrevården.

Detta för att skydda våra boende mot smittrisk av coronavirus som ger upphov till sjukdomen covid-19.

Våra äldre är mer sköra och känsliga för infektioner än andra och det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden.

Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning.

Mer information och löpande uppdateringar finns här

Information om coronaviruset

Om du har synnerliga skäl för att besöka din anhöriga så kontakta personalen innan besök sker.

Tack för visad hänsyn.

Publicerad av: Marks kommun