Avrådan från bad i Östra Öresjön upphävs!

Senast uppdaterad den 14 augusti 2020

Algblomning i Östra Öresjön pågår, men är just nu i mindre omfattning än vad som först befarades.

Vid inventering av badplatser har det endast synts mindre mängder alger vid en badplats. I nuläget vet vi inte om algblomningen kommer att öka eller avta. När man ska bada får man titta och se hur situationen är på badplatsen när man kommer dit. Ingen algblomning har setts vid någon av de kommunala badplatserna.

Tänk på! Titta efter alger vid strandkanten eller i badet, om du ser ansamling av alger så undvik att bada i det. Låt inte husdjur bada eller dricka av vattnet.

 

Michael Fäldt
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljöenheten

Publicerad av: Marks kommun