Skolans förvaltning ändrar om

Senast uppdaterad den 10 oktober 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen ändrar om i organisationen. Målet: ökad tydlighet.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun genomför en omorganisation både på förvaltningen och i rektorsorganisationen. Syftet med omorganisationen är att öka förvaltningens stöd till verksamheten samt ge respektive skolform en verksamhetschef.

– Vi ska ge ännu bättre information och stöd för utveckling. Vi ska vara sampratade och ha nära dialog för att försäkra oss om att alla har den information man behöver för att fatta bra beslut, säger förvaltningschefen Mari Sandell Molander.

Rekrytering pågår

Två verksamhetschefer är tillsatta och förvaltningen är nu i en pågående rekryteringsprocess för verksamhetschef till grundskola 7 – 9, gymnasiet och vuxenutbildningen. Rektorsorganisationen förändras genom att alla skolor och förskolor kommer att ledas av rektorer.

– Fler rektorer innebär dock inte att antalet tjänster utökas. Istället minskas antalet biträdande rektorer som finns i dag, säger Mari Sandell Molander.

De tjänster som förändras från biträdande rektorstjänster, till rektorstjänster, är nu utannonserade.

– Vi välkomnar sökande som vill bidra i vårt spännande utvecklingsarbete.

 

Publicerad av: Marks kommun