Barn- och utbildningsförvaltningen omorganiserar

Senast uppdaterad den 14 mars 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun kommer att genomföra en omorganisation både på förvaltningsnivå och rektorsnivå.

Syftet med omorganisationen är att öka förvaltningens stöd till verksamheten i kvalitet och utvecklingsfrågor, samt ge respektive skolform en verksamhetschef som har möjlighet att stödja, följa upp och arbeta närmare verksamheten. Tre verksamhetschefstjänster kommer att inom kort annonseras.

Rektorsorganisationen förändras genom att varje skola kommer att ledas av en eller två rektorer beroende på storlek och vilka verksamheter skolan har. Därmed omvandlas många tjänster från biträdande rektorer till tjänster som rektorer. Även dessa tjänster kommer att annonseras.

Från 1/7 i år kommer tjänstebeteckningen rektor att omfatta både skola och förskola, enligt beslut från Skolverket. Titeln förskolechef försvinner och ersätts med rektor.

Mari Sandell Molander
Förvaltningschef

Publicerad av: Marks kommun