Barn på förskola med 15 timmars placering

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Under coronapandemin är bemanningen ansträngd på många förskolor i kommunen. Föräldrar och vårdnadshavare till barn med placering 15 timmar i veckan på allmän förskola uppmanas därför att hålla sina barn hemma om man är föräldraledig eller är arbetssökande.

Avgift kommer inte att tas ut för den aktuella perioden, som i dagsläget sträcker sig till och med september.

I de fall behov av omsorg finns håller den allmänna  förskolan öppet som vanligt. Beslutet gäller från och med 20-04-20.

Publicerad av: Marks kommun