Förbättrad färdtjänst för Markborna nästa år

Senast uppdaterad den 29 juni 2016

Under 2017 träder ett nytt färdtjänst-avtal i kraft med en rad förbättringar för Markborna – som ökad service och trygghet för resenärer.
Det är resultatet av förhandlingar mellan Marks kommun och Västtrafik som just slutförts.

Uppdatering av texten 20170120: I och med kammarrättens dom 2016-10-17 kommer Västtrafik vara tvungna att göra om sin upphandling av färdtjänsten. Marks kommuns avtal med Västtrafik börjar gälla den 1 juli 2017 medan det nya trafikavtalet mellan Västtrafik och taxibolagen kommer att börja gälla först i juni 2018. Det medför att vissa av de förbättringar som beskrivs nedan kan bli försenade.

 

Positiva nyheter för Marks resenärer

Det nuvarande avtalet togs fram 2009. Förhandlingarna har nu lett till ett nytt avtal som innebär flera positiva nyheter, för Marks resenärer. Mark är enda kommun som förhandlat fram ett eget avtal.

I arbetet har kommunen även lyssnat på HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) i Mark och andra synpunkter, för att nå ett avtal med resenärerna i centrum.
Ett axplock av förbättringar i det nya avtalet nedan:

Bättre service

En viktig del är en utökad service, med bland annat snabbare svarstid för den som beställer resa. 70 procent av samtalen ska besvaras inom 45 sekunder. Ingen ska behöva vänta mer än fem minuter på svar.
Den som ringer har också rätt till ett korrekt, serviceinriktat bemötande såväl vid beställning som från förare.
Alla fordon ska kunna ta emot betalning både kontant och med kort. Om betalning inte kan tas emot i fordonet ska resan ändå genomföras.

Ökad trygghet

Den som åker färdtjänst ska känna sig både nöjd och trygg. Färdtjänstpersonalen ska anpassa kommunikationen efter målgruppen för att inte skapa stress och obehag bland resenärerna. I uppdraget ingår exempelvis att kunderna får hjälp till och från dörr och hjälp med bagage. Västtrafik ansvarar även för att kunden känner sig trygg med att resa.
Det nya avtalet ska även verka för att minska förseningar och öka kontinuiteten av förare och fordon för omsorgsresor.

Enklare lämna synpunkter

Den som har synpunkter på färdtjänsten ska kunna lämna det både skriftligt och muntligt i det nya avtalet – via telefon, e-post eller annat lämpligt sätt. Synpunkterna ska sedan registreras och samlas samt redovisas till kommunen och regionen.

Rätt till kompensation

En resenär som råkat ut för felaktigheter – exempelvis förseningar eller utebliven resa som orsakats av Västtrafik och dess samarbetspartners – har rätt till kompensation i form av värdecheck eller liknande.
En resenär som drabbats av direkta kostnader till följd av en försening eller utebliven resa ska också ersättas för detta. Det krävs att kunden kan styrka kostnaderna. Följdkostnader som exempelvis försenad ankomst till flyg, tandläkare eller teater ersätts dock inte i nuläget, men ska ses över av Västtrafik.

En schysstare färdtjänst

Färdtjänsten ska utföras ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det innebär bland annat krav på schyssta arbetsvillkor och anställningsvillkor för förare samt miljökrav på fordonen.

Bättre dialog

Samarbetet mellan Marks kommun och Västtrafik förbättras genom tätare dialogmöten varje år för att kontinuerligt fortsätta utveckla och förbättra färdtjänsten för resenärerna.
Det nya avtalet gäller från och med 1 juli 2017 och fram till och med 30 juni 2020.

 

Publicerad av: Marks kommun