Beslut om nytt system för sopinsamling

Senast uppdaterad den 19 juni 2023

Den 8 juni fattade teknik- och servicenämnden beslut om ett nytt system för sopinsamling för hushåll i Mark. Detta för att möta det kommande lagkravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Förra året fattade riksdagen beslut om att kommunerna, senast från och med 2027, ska ansvara för fastighetsnära insamling av förpackningar. Marks kommun har genomfört en utredning där resultatet visar att det bästa alternativet är ett fyrfacksystem, det vill säga två kärl med fyra fack i varje.

 Vi ville hitta det bästa alternativet med tanke på vår miljö, ekonomi, resurser och att det blir enkelt för invånaren att använda. När systemet införs kommer hushållen bli av med det mesta av förpackningsavfall direkt vid bostaden. Det ska vara enkelt att återvinna och vi har tagit del av andra kommuners erfarenheter som redan har ett sådant system, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör på teknik och serviceförvaltningen i Marks kommun.

Sammanlagt kommer det att vara åtta sorters avfall som invånaren kan lämna i de två kärlen: Förpackningar av plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt matavfall, restavfall och tidningar. Det kommer dock dröja några år innan systemet är på plats.

– Det är en stor upphandling. Bland annat är leveranstiden på sopbilar upp till två år, säger Rakel Martinsson.

Publicerad av: Marks kommun