Om besöksförbud och utevistelse på äldreboenden

Senast uppdaterad den 13 maj 2020

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Mark följer beslutet liksom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att kunna ge en så god vård och omsorg som möjligt.

Bakgrunden till regeringens beslut är att de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset.

Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Det finns inget förbud emot att gå ut från äldreboende, men brukare och anhöriga ska uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När man återvänder till boendet skall brukarens händer tvättas och spritas och anhöriga ska inte följa med in.

Mer information

Folkhälsomyndighetens om ditt ansvar som privatperson - klicka här.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig och andra - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun