Besöksförbud till äldreboenden upphävs den 1 oktober

Senast uppdaterad den 15 september 2020

Socialminister Lena Hallengren meddelade vid en extrainsatt pressträff under tisdagen 15 september att besöksförbudet till landets äldreboenden hävs den 1 oktober. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen går nu ut på snabbremittering till berörda verksamheter för svar.

Det var den 1 april i år som det nationella beslutet togs om besöksförbud till landets äldreboenden. Det har sedan förlängts i två omgångar där det senaste gäller till sista september. Från och med den 1 oktober hävs nu besöksförbudet och de nya reglerna för hur besök ska genomföras på ett säkert sätt går ut på snabbremiss till de verksamheter som berörs.

Den samlade bedömningen Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gjort, på uppdrag av regeringen, är att sedan april har läget stabiliserats i landet. Fler kan idag testas och riktlinjer, rutiner och utbildningar har tagits fram och genomförts för att hantera coronaviruset covid-19 och begränsa smittspridningen och skydda våra äldre och sköra.

Pandemin pågår – fortsätt ta ansvar och visa hänsyn för säkra besök

För att förhindra en anstormning till äldreboenden kommer dialog att ske med boende och besökare kring de lokala rutiner som kommer att tas fram för att ha säkra besök utifrån myndigheternas rekommendationer och krav. Socialstyrelsens "Reglerad hantering av besök till äldreboende" går bland annat ut på remiss.

Det pågår fortfarande en pandemi och det är fortsatt viktigt att alla tar sitt ansvar och visar hänsyn till sin närstående på äldreboendet, den egna familjen och följer både personalenoch myndigheters rekommendationer.

Restriktioner kan återinföras vid lokala smittutbrott

Regionala och lokala restriktioner kan komma att sättas in med återinfört besöksförbud för att skydda de boende om ett större smittutbrott skulle ske. Forsätt hålla i, hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noga och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Tillsammans bromsar vi smittspridningen

 

 

Publicerad av: Marks kommun