Bli barnskötare genom validering

Senast uppdaterad den 21 februari 2020

Är du yrkesverksam inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning? Då kan du söka distansutbildning via Borås och kombinera ditt arbete med studier.

Publicerad av: Marks kommun