Boverket gör film om Marks satsning på nya bostäder

Boverkets filminspelning i Mark. Filmaren Joakim Kosk samt Marie Sand och Anette Johansson, Boverket, intervjuar Tomas Johansson

Foto: Boverkets filminspelning i Mark. Filmaren Joakim Kosk samt Marie Sand och Anette Johansson, Boverket, intervjuar Tomas Johansson. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 12 maj 2017

Mark satsar offensivt på nya bostäder kommande år. Men hur och var? Svaren ges i kommunens nya bostadsförsörjningsprogram – som väckt uppmärksamhet. Nu finns Boverkets film om Marks arbete, för att inspirera andra kommuner i landet.

- Mark ska vara förebilden för hur man kan arbeta. Med filmen vill vi visa andra kommuner hur man jobbar strategiskt med att ta fram fler bostäder och även ta hand om befintliga, säger Marie Sand, samhällsplanerare på Boverket.
Hon och kollegan Anette Johansson samt filmaren Joakim Kosk besökte Mark tidigare i år. Teamet åkte runt och besökte olika platser i Mark med såväl befintlig som planerad bebyggelse – i Kinna, Skene samt Sätila. De intervjuade även kommunalråden Tomas Johansson (M), Peter Landgren (S) samt planarkitekten Sofia Refsnes.

Se filmen

Resultatet blev en knappt sex minuter lång film - klicka här för att komma till filmen.
Filmen ska nu spridas över hela landet tillsammans med Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning, både vid olika arrangemang och även på Boverkets hemsida inom kort.
Första tillfället sker nästa vecka vid Plan- och Bostadsdagarna i Stockholm.
- Många har blivit inspirerade av att höra hur ni i Mark arbetar och vi tipsades av Länsstyrelsen i Västra Götaland att besöka er, förklarar Marie Sand.

Viktigt dokument för framtiden

Marks kommun bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige nyligen. Det är ett strategiskt viktigt dokument som anger hur bostadsmiljöerna ska se ut i framtiden, konstaterar planarkitekten Sofia Refsnes, som arbetat med programmet.
- Det ska finnas möjlighet för alla att bo i en kommun, från barn till gammal, och även saker som tillgänglighet, alltså inte enbart var man ska bygga någonstans. Riktlinjerna gör det även tydligt hur vi tänker arbeta internt, att externa aktörer vet vad kommunen önskar satsa på.

Offensivt tänkande för hela Mark

Bostadsförsörjningsprogrammet är även ett offensivt tecken på Marks vilja och ambitioner – för hela kommunen. I den nya översiktsplanen är målet en befolkningstillväxt på 1 procent per år fram till och med år 2030. Det innebär ett behov på knappt ett 100-tal nya bostäder per år eller cirka 1500 nya bostäder totalt.

Så här ser fördelningen ut i programmet:

  • Centrala Mark - 550 bostäder
  • Mark Nordväst - 660 bostäder
  • Mark Nordost - 70 bostäder
  • Mark Sydväst - 80 bostäder
  • Mark Sydost - 70 bostäder

Fakta kommunernas bostadsförsörjning

Syftet med lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning är bland annat att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
I riktlinjerna ska ingå:

  • Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  • Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  • Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Mer information finns på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/

Publicerad av: Marks kommun