Boverket lyfter Mark som förebild

Boverkets filminspelning i Mark. Filmaren Joakim Kosk samt Marie Sand och Anette Johansson, Boverket, intervjuar Tomas Johansson

Foto: Boverkets filminspelning i Mark. Filmaren Joakim Kosk samt Marie Sand och Anette Johansson, Boverket, intervjuar Tomas Johansson. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 1 mars 2017

Senare i vår hamnar Marks kommun på filmduken.
Anledningen är att Boverket lyfter fram Mark som en förebild för landets övriga kommuner när det gäller bostadsförsörjning.

- Många har blivit inspirerade av att höra hur ni i Mark arbetar och vi tipsades av Länsstyrelsen i Västra Götaland att besöka er, förklarar Marie Sand, samhällsplanerare på Boverket.
I veckan besökte hon, kollegan Anette Johansson samt filmaren Joakim Kosk, Mbrace, därför Mark för filminspelning och intervjuade kommunalråden Tomas Johansson (M), Peter Landgren (S) samt planarkitekten Sofia Refsnes.

Boverkets filminspelning i Mark 2017-02-28.

Sofia Refsnes, planarkitekt, och Boverkets Marie Sand och Anette Johnsson, samt kommunalråden Peter Landgren (S) och Tomas Johansson (M) i Kinna centrum.

Under dagen besöktes och filmades delar av Kinna centrum och Ängahagen i Skene, där ett nytt område med 120 bostäder planeras, samt Sätila centrum.
Slutresultatet ska bli en film som ska ingå i Boverkets handbok ”Kommunernas bostadsförsörjning” och spridas ut över landet via verkets hemsida, informationsträffar och utbildningar.

Mark en inspirationskälla

Mark är enda kommunen i landet som Boverket besöker för att göra filmen, som väntas vara klar i mitten av april.
- Mark ska vara inspirationskommunen och förebilden för hur man kan arbeta. Med filmen vill vi visa andra kommuner hur man jobbar strategiskt med att ta fram fler bostäder och även ta hand om befintliga, säger Marie Sand.

Få kommuner

Sedan början av 2000-talet gäller lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den anger att alla kommuner ska ha riktlinjer för bostadsbyggandet, såväl nytt som befintligt.
2014 förtydligades lagen men fortfarande är det alltför få kommuner som tagit fram riktlinjer anser Boverket.
- I Mark finns tydliga dokument, en tydlig vilja och inriktning, samt att processen med samverkan och delaktighet varit bra, säger Anette Johansson.

Offensiv satsning

Mark satsar offensivt på bostadsbyggandet de kommande åren. I den nya översiktsplanen är målet en befolkningstillväxt på 1 procent per år fram till och med år 2030. Det innebär ett behov på knappt ett 100-tal nya bostäder per år eller cirka 1500 nya bostäder totalt.

Boverkets filminspelning i Mark 2017-02-28.

Området vid Grovaliden i Kinna var en av miljöerna som Joakim Kosk filmade.

Framtidens bostadsmiljöer

Planarkitekten Sofia Refsnes har arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet i Mark.
- Det är jätteviktigt eftersom det talar om hur bostadsmiljöerna i kommunen ska se ut i framtiden. Det ska finnas möjlighet för alla att bo i en kommun, från barn till gammal, och även saker som tillgänglighet, alltså inte enbart var man ska bygga någonstans. Riktlinjerna gör det även tydligt hur vi tänker arbeta internt, att externa aktörer vet vad kommunen önskar satsa på.

Bra arbetsgivare

Från kommunens sida finns givetvis en stolthet att lyftas fram.
- Jätteviktigt inte minst internt är att det uppmärksammas att vi gör ett bra jobb. Sedan är det naturligtvis en förmån att få synas runtom i hela landet. Jag hoppas det ger ringar på vattnet, dels för kommunen som en god arbetsgivare, dels att själva bostadsförsörjningsprogrammet kommer göra nytta, säger Tomas Johansson.
Han får medhåll av Peter Landgren.
- Väldigt roligt för Marks kommun och inte minst personalen som jobbat med detta, att deras arbete ger eko i hela landet. Sedan är det också positivt att det råder politiskt enighet kring bostadsförsörjningen och att många invånare fått komma till tals under resan.

Fakta kommunernas bostadsförsörjning

Syftet med lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning är bland annat att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
I riktlinjerna ska ingå:

  • Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  • Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  • hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Publicerad av: Marks kommun