Brorenovering mellan Kinna och Skene – trafiken påverkas

Senast uppdaterad den 30 september 2020

I mitten av oktober inleds arbetet med att renovera vägbron över Viskan på Varbergsvägen mellan Kinna och Skene.

Marks kommun har ungefär 30 broar som används dagligen av kommuninvånare och andra brukare. Många av broarna har ett behov av renovering - och nu är det alltså dags för vägbron över Viskan på Varbergsvägen mellan Kinna och Skene.

Bron kommer att genomgå en noggrann behandling där man bland annat ser över grundläggning, betong, tätskikt och asfaltering samt avvattning.

Två etapper

Arbetet kommer att delas upp i två etapper för vardera sida av bron. Första etappen inleds i mitten av oktober 2020 och kommer att vara klar innan jul. Sen sker ett uppehåll i väntan på bra väderförhållanden för att senare starta andra etappen i början av våren 2021. Projektet i sin helhet kommer att färdigställas sommaren 2021.

- När vi arbetar på eller vid väg ställer vi höga krav på arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Därför kommer ett körfält i vardera etappen stängas av. För dig som dagligen åker med bil och buss på Varbergsvägen mellan Kinna – Skene kommer detta innebära mindre trafikstörningar. Vi ber dig ha överseende med detta, säger Viktor Larsson, projektledare på teknik- och serviceförvaltningen i Marks kommun.

Ta riksväg 41 till Hede

Markbor som kör bil uppmanas under renoveringsperioden att istället ta riksväg 41 till Trafikplats Hede, för att sedan fortsätta mot Skene på Industrigatan. Det kommer att skilja mellan cirka 1 - 8 minuter i total restid under perioden i etapperna.

Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt.

- Vägbron på Varbergsvägen är ett av flera arbeten för att öka trivsel, tillgänglighet och trygghet kring våra broar. Tack för visad hänsyn och tålamod, hälsar Viktor Larsson. 

Publicerad av: Marks kommun