Brukare granskar sin egen verksamhet

Senast uppdaterad den 25 september 2020

Vad tycker brukarna om Vallmon i Kinna, kommunens öppna verksamhet som vänder sig till vuxna i Mark med psykisk ohälsa?
I höst ska brukarna själva ta fram svaret på frågan.

- Jag tycker det ska bli jättespännande. Vi behöver komplettera vårt arbete och få in nya ögon som synar vår verksamhet och höra vad de tycker och tänker, säger Maud Edmundsson, enhetschef och som arbetar med socialpsykiatrin i Mark.

Vill öka brukarnas inflytande

Socialpsykiatrin har som uppdrag att öka brukarinflytandet. Att kommuner själva utvärderar sina verksamheter med exempelvis enkäter eller brukarråd, hör till vanligheterna.

Mindre vanligt är att de som berörs själva undersöker kvaliteten. Men nu blir det av i höst, då Vallmons verksamhet ska synas i sömmarna. Då ska brukarna via NSPHiG göra en så kallad brukarrevision av Vallmons verksamhet.

NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Det är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. NSPHiG har 17 medlemsföreningar. De har också utbildade medarbetare som arbetar med att utveckla patient-, brukar- och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället, där brukarrevision kan ingå som en del.

Granskningen välkomnas av kommunen

Granskningen välkomnas av kommunen. Maud Edmundsson har själv god erfarenhet av brukarrevisioner i sitt tidigare arbete.

- Vi finns ju till för brukarna. Då är det både intressant och viktigt att få veta om vi har en verksamhet som svarar emot behoven, få veta vad vi kanske inte tänker på eller vad vi kan utveckla, förklarar hon.

Vallmon vill vara Möjligheternas Hus

Många av de som besöker Vallmons öppna verksamhet är yngre vuxna. Syftet är att skapa en träffpunkt för de som drabbats av psykisk ohälsa. Här ordnas en rad olika aktiviteter, som musikverkstad, studiecirklar, tillverkning och försäljning av presentartiklar, kreativt skapande, med mera.

- Vi önskar vara Möjligheternas Hus - att de som besöker oss ska känna gemenskap och meningsfullhet, och att det de gör har betydelse.

- Vi vill också inspirera dem att ta ett steg emot arbete eller utbildning. Ofta kan det handla om människor som levt isolerade eller haft svårt att ta del av samhällets utbud av aktiviteter. Därför vill vi väcka lust och tankar för att brukarna ska kunna gå vidare i livet. Då är det också viktigt för oss att få veta vad de själva tycker, säger Maud Edmundsson.

Publicerad av: Marks kommun