Bulleråtgärderna vid Lyckeskolan tar form

Senast uppdaterad den 8 december 2020

Vid nya Lyckeskolan behöver man skapa bulleråtgärder som ger en bra utomhusmiljön vid skolgården och en bra undervisningsmiljö inomhus. Buller är ett utbrett miljöproblem och är en av de störningar som berör flest människor i Sverige.

Utmaningen har varit att skapa bulleråtgärder som både fyller sin funktion och som passar in i miljön. 

– Det optimala hade givetvis varit att bulleråtgärden varit med i den ursprungliga bygglovsansökan och vi har haft nära kontakt med byggheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu har vi hittat en lösning som fungerar, säger Erik Glansin som är projektledare på teknik- och serviceförvaltningen.

Elevernas arbetsmiljö i fokus
– Det positiva är att vi nu får en lösning som estetiskt smälter ihop med byggnaden, vi har kunnat återanvända fyllnadsmassor istället för att behöva bygga ett längre plank och maskinförrådet blir en del av bulleråtgärden.

Vi har under arbetet haft elevernas arbetsmiljö i fokus och är nöjda med hur det kommer bli i slutändan, konstaterar Erik Glansin.

Bygglovet gällande bulleråtgärden vinner laga kraft den 21 december och därefter påbörjas arbetet.

Publicerad av: Marks kommun