Bussen utan tidtabell är här

Senast uppdaterad den 22 november 2023

Från 28 november testar Västtrafik tjänsten Buss on demand i Kinna, Skene och Örby. Med tjänsten kan resenärerna själv välja var och när de vill resa. Det ska få fler att välja bort bilen och i stället resa kollektivt och hållbart.

Bussarna har ingen fast linjesträckning, resvägen räknas i stället ut beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas. Tjänsten är ett test som pågår till sommaren 2024 och är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken med fasta linjer och fast körväg.

 

 Vi testar detta av flera anledningar, bland annat för att se om en sådan här flexibel tjänst kan fungera bättre än den vanliga linjelagda kollektivtrafiken i områden som Kinna, Skene och Örby. Vi hoppas att Buss on demand kan få fler att ställa bilen, säger Per Nyrenius, som är utvecklingsledare på Västtrafik.

 

Sedan september testas samma koncept i Ulricehamn.

 

 Vi har bra erfarenheter där och får nya resenärer hela tiden. Men det är för tidigt att dra några slutsatser av testet där. Nu ser vi fram emot att få testa det på fler orter, säger Per Nyrenius.

 

Så funkar det


Resenären bokar resan i appen Buss on demand. Om resenären behöver köpa en biljett slussas resenären vidare till appen Västtrafik To Go. Upphämtningsplatsen är antingen en vanlig hållplats eller en hållplats som enbart syns i appen (virtuell). En buss kommer i de flesta fall inom 10–20 minuter.

Om fler resenärer gör ska ungefär samma väg så reser de tillsammans. En rutt beräknas fram beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas.

 

Vanliga biljetter gäller


Det går att resa med Buss on demand i tätortsområdena i och mellan Kinna, Skene och Örby, måndag till fredag 7–21 och lördag till söndag 10–21. På vasttrafik.se/bussondemand finns en karta över området.

Västtrafiks vanliga biljetter, som till exempel periodbiljetter och seniorkort, gäller och det är samma pris som för en enkelresa med den ordinarie kollektivtrafiken.

 

Uppdrag att driva innovation


Bakgrunden till testet är ett uppdrag från Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. I Västtrafiks uppdrag för 2023–2024 ingår det att driva egen utveckling av innovationer som kan underlätta omställningen till hållbart resande.

 

 Vi vill att fler ska ha möjlighet att vara med på omställningen till mer hållbart resande och då kan vi inte bara fortsätta göra mer av samma. Förhoppningen är att denna typ av dynamisk trafik ska göra kollektivtrafiken relevant för fler, och det är en naturlig utveckling för kollektivtrafiken, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.


Testet görs i samarbete med Marks kommun och trafikföretaget Nobina.

Publicerad av: Marks kommun