Byggentreprenörer lär sig om corona när olika delar av kommunen samverkar

Senast uppdaterad den 19 augusti 2020

När oron för corona ökade hos de byggentreprenörer som Marks Bostads AB anlitat, då ryckte socialtjänsten tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska in. Man bjöd in till ett informationsmöte och spred kunskap om såväl virus som skyddsmaterial.

I takt med spridning av coronaviruset så ökade också oron hos de byggentreprenörer som Marks Bostads AB anlitar för renoveringar och underhåll av sina lägenheter. Det har också funnits en oro bland hyresgäster, som inte velat ta emot hantverkare på grund av rädsla för smittan.

Ohållbar situation behövde lösning

– I princip stoppade vi alla invändiga arbeten under nästan 6 månader och det är ju i längden ohållbart för både hyresgäster och för oss som fastighetsägare, säger Pär Brundin, TF fastighetschef på Marks Bostad.

Under omfattande lägenhetsrenoveringar rör det sig i omgångar upp till 30 olika hantverkare i en och samma lägenhet. Av hänsyn till både hyresgäster och underentreprenörer så var man tvungen att försöka hitta en väg framåt.

– Vi funderade länge på hur vi skulle hantera den här situationen och fick då höra talas om att Erika Agnarsson och Annika Arvidsson höll föredrag om corona. Vi tänkte att om man inom äldreomsorg- och hemtjänst på säkra sätt kan besöka människors hem, så borde vi och våra entreprenörer också kunna göra det, förklarar Pär.

Erika och Annika informerar i kommunens verksamheter

Erika Agnarsson, verksamhetschef på äldreomsorgen och Annika Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Marks kommun, har under våren och sommaren åkt runt inom kommunens verksamheter och informerat om coronapandemin.

– Syftet har varit att verksamheterna ska bli mer medvetna om vad covid-19 egentligen är och att man ska få en grundkunskap. Hur det smittar, vilken skyddsutrustning man ska använda och rutiner för städ och tvätt, säger Erika Agnarsson.

Uppskattat möte och ökade kunskaper

Intresset var stort och ett 30-tal hantverkare kom till mötet. Efteråt upplevde Pär Brundin att samtliga deltagare uppskattade mötet och att alla blev lugnare.

– Visst, jag skulle kunna kallat till ett möte och hade stått och berättat det jag vet, eller tror mig veta om covid-19, men det hade inte alls varit lika trovärdigt eller gett samma effekt.

Tycker nästan att alla företag- och företagare som rör sig i och omkring människors hem borde få samma möjlighet till information, konstaterar Pär Brundin.

– Många uttryckte efter mötet att de fått en större kunskap om hur man skyddar både sig själva och andra, men också att de fått en större förståelse för vilket viktigt och krävande arbete hemtjänstpersonal utför hemma hos våra äldre varje dag, avslutar Erika Agnarsson. 

 

Publicerad av: Marks kommun