Bygglovsguiden gör det enklare att söka bygglov

Bild på hand som skriver med hus i bakgrunden, till Bygglovsguiden.

Senast uppdaterad den 15 juni 2016

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra räcker det med en anmälan. Det kan vara svårt att veta vad som gäller för det byggprojekt som du har i åtanke.

Många upplever bygglovsprocessen som svår och krånglig men en korrekt och komplett bygglovsansökan förkortar tiden för handläggning. I Marks kommun erbjuder plan- och byggnadsnämndens expedition råd och stöd, och sedan mitten av juni 2016 finns även Bygglovsguiden till hjälp för dig som vill bygga i Mark.

Webbaserad tjänst

Bygglovsguiden är en webbaserad tjänst som underlättar bygglovsprocessen. Guiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Om du skapar ett konto kan du också fylla i din ansökningsblankett i Bygglovsguiden med stöd av interaktiva hjälpfunktioner. Kvar återstår sedan endast att skriva ut blanketten och skicka in den till plan- och byggnadsnämnden tillsammans med övriga handlingar.

Bygglovsguiden är en satsning från kommunens sida för att underlätta för bygglovssökande och för närvarande erbjuder var 10:ende svensk kommun tjänsten till sina kommuninvånare.

Publicerad av: Marks kommun