Avloppsarbeten stänger väg i Björketorp

Senast uppdaterad den 28 april 2020

Marks Kommun kommer under vecka 19 - måndag 4/5 till fredagen 8/5 - att utföra byggnation av avloppsledningar i Marknadsvägen, Björketorp.

Under perioden kommer Marknadsvägen att vara avstängd för genomfartstrafik från Varbergsvägen till korsningen Lyckebovägen/Marknadsvägen.

Boende på Marknadsvägen 7, 9, 11, 13, 15 kommer kunna köra ut via Lyckebovägen alternativ Marknadsvägen beroende på vilken del av sträckan som arbetet utförs under den aktuella dagen.

Mer information

Vid frågor kontakta:

Andreas Johansson – Abonnenthandläggare

0320 – 21 76 11

Publicerad av: Marks kommun