Camilla ny näringslivshandläggare i Mark

Simon Jacobsson och camilla Olsson, näringslivshandläggare i Mark.

Foto: Simon Jacobsson och camilla Olsson, näringslivshandläggare i Mark. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 maj 2017

Marks kommuns satsning på ett näringslivskontor fortsätter. Sedan tidigare arbetar Simon Jacobsson som näringslivshandläggare och han har nu fått en ny kollega i Camilla Olsson.

Camilla Olsson har tidigare arbetat som konsult på HUI Research, där hon i huvudsak har arbetat med samhällsekonomiskt orienterade frågor. Genom åren har Camilla haft tät och djup kontakt med både företag och branschorganisationer.
- I min tidigare roll som konsult hjälpte jag mina kunder att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin. Näringslivet är på många sätt själva motorn i ekonomin. Att få vara med och verka för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för företag att verka i Marks kommun känns därför oerhört betydelsefullt.

Utveckla och förbättra

Näringslivskontoret är en del i kommunens fördjupade samarbete med det lokala näringslivet i Mark.

Tillsammans med näringslivsrådet är huvudmålen dels att utveckla och förbättra kommunens service till företagen, dels att internt öka förståelsen för näringslivets behov och villkor.

Publicerad av: Marks kommun