Centrumutveckling i fokus på studieresa

Senast uppdaterad den 22 september 2017

Måndagen den 28 augusti arrangerade Fastighetsägarna tillsammans med Marks kommun en studieresa till Partille och Nya Hovås. Syftet med resan var att samla fastighetsägare, politiker och handlare i Marks kommun för att tillsammans ta del av den stadsförnyelse som skett i Partille och Nya Hovås.

Kristina Svensson, Kultur och fritidschef i Partille kommun, ledde en stadsvandring i Partille centrum. På bilden nedan finns Partille Kulturum, kommunens kultur- och utbildningscentrum.      

  

På bilden nedan syns multifunktionsbyggnaden Spektrum, beläget i hjärtat av Nya Hovås. Spektrum inrymmer verksamheter såsom skola, ”small shops”, restaurang och bowlinghall. Next step group är företaget bakom initiativet Nya Hovås, en ny stadsdel som blivit verklighet bland annat genom en arbetsprocess där man engagerat i stort sett alla aktörer och intressenter- näringslivet, Göteborgs stad och inte minst lokalbefolkningen.   

 

Inspiration och insikter

Marks kommun hade flera representanter med på studieresan och det samlade intrycket av resan var mycket positivt.

- Vi tar med oss inspiration kring hur vi pratar med aktörer och hur vi driver processen. Vi ska försöka ha en gemensam politisk bild så det finns en bred enighet. Vi är överens i de stora dragen även om vi har en sakfråga i Lyckeskolan att lösa men det hindrar inte den stora inriktningen, säger Tomas Johansson.   

Camilla Olsson och Simon Jacobsson från kommunens näringslivskontor har också nya insikter med sig tillbaka efter studieresan.

- Studiedagen gav inspiration kring hur man på olika sätt kan driva stadsutvecklingsprocesser. Förankring, dialog och inflytande från olika aktörer är viktigt och något som borgar för en långsiktig stadsutveckling, säger Camilla Olsson.

- Framförallt ser vi hur en väl upparbetad dialog med såväl civilsamhälle, näringsliv och kommun kan gynna den här typen av processer. Det skapar en samsyn kring vilka prioriteringar som är nödvändiga. Dessutom visar Partille kommuns arenasatsning med all önskvärd tydlighet hur ett kommunalt initiativ kan locka nya investerare till kommunen, tillägger Simon Jacobsson.

Publicerad av: Marks kommun