Så utvecklades omsättningen i Kinnacentrum – före och under coronakrisen

Senast uppdaterad den 14 oktober 2020

Under 2019 ökade restaurangerna i Kinna centrum med 15 procent mot föregående år, även kommersiell service hade en stark ökning på 8 procent. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Kinna centrum när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020.
Men Kinna centrum bedöms trots allt ha klarat coronakrisen bättre än jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Kinna centrum under 2019

Totalt ökade Kinna centrums omsättning med 0,1 procent, det vill säga omsättningen behölls från föregående år. Det är en starkare utveckling än andra medelstora stadskärnor i Sverige. Bäst utveckling hade café & restaurang som ökade 15 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 8 procent.
Även dagligvaruhandeln ökade sin omsättning, med 2 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln, så också i Kinna där modehandeln minskade sin omsättning med 6,4 procent. Även inom kategorin hem och fritid, minskade omsättningen med 6,7 procent.

– Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi
ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Borås.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Kinna centrum första halvåret 2020. Restaurangnäringen bedöms ha tappat ca 20 procent av sin omsättning, ännu större tapp kunde ses inom kommersiell service som bedöms tappa 37 procent.
Prognosen indikerar dock som helhet ett försäljningstapp för hela Kinna centrum på 7 procent under första halvåret 2020, mycket mindre än jämförbara städer.

– Det är positivt med denna fingervisning som bekräftar vår känsla av
att Markborna har ställt upp för centrum och velat handla lokalt. Dessutom har verksamheterna i centrum mött krisen på fler olika kreativa sätt, menar Camilla Olsson, näringslivsutvecklare Marks kommun.


Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Långsiktig gemensam vision mellan kommun och näringsliv i kombination med snabba tester av nya affärsidéer och hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras kommer vara nycklar till starka stadskärnor framöver, säger Anna Liljenby.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor.
Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Här kan du ta del av rapporten Cityindex Kinna 2020
Mer information

Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvar och expert
stadsutveckling, Fastighetsägarna
0709-556034, anna.liljenby@fastighetsagarna.se

Camilla Olsson, näringslivsutvecklare Marks kommun
0790-797027, camilla.olsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun