Coronainformation med fokus på Markungdomar

Senast uppdaterad den 26 maj 2020

De flesta barn och ungdomar som blir smittade av coronaviruset får oftast bara lättare symptom, som vid en vanlig förkylning och tillfrisknar snabbt.
Detsamma gäller de flesta vuxna. Det viktigaste är att skydda personer som är äldre och de som tillhör en riskgrupp. De kan bli väldigt sjuka av viruset.

Även ungdomar har ett stort ansvar att hjälpa till att minska smittspridningen. Av den anledningen så planerar Marks kommun att rikta en informationskampanj direkt till kommunens ungdomar.
 
Som en del av kampanjen spelades nyligen en film in vid Sätila Sand och till sin hjälp har Marks kommun filmproducenten Benjamin Seipel och ungdomar engagerade genom Ung i Mark och Kulturskolan i Mark. Filmen lanseras inom ett par veckor. 

 

Publicerad av: Marks kommun