Coronaviruset och sjukdomen covid-19: Information till elever och vårdnadshavare

Senast uppdaterad den 16 mars 2020

Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället behöver vi alla vara noga med att minska eventuell smittspridning, men samtidigt vara förberedda på att vi kan komma i läge då personal, barn och elever kan bli sjuka.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Skolrelaterade resor ställs in

Alla skolrelaterade resor ställs in fram till och med påsklovet vecka 15, både inrikes och utrikes. Resor som är planerade därefter kommer vi att ta nya beslut om när vi vet hur situationen utvecklas.

Skolan kommer att vara restriktiv med att bevilja ledighet för både personal och elever. Det beror på att vi vill undvika de risker som resor kan innebära, samt att vi kommer behöva ha personal på plats i största möjliga mån.

Skolans beredskap om många blir sjuka

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning kommunicerar ständigt med chefer och medarbetare om vad som är viktigt att tänka på och att alla behöver hålla sig uppdaterade.

Förskolor och skolor planerar för att kunna möta situationer då flera av personalen, barn eller elever blir sjuka. Vårt mål är att genomföra ordinarie verksamhet i förskolor och skolor och att genomföra undervisning som vanligt. Samtidigt förbereder vi oss för möjlighet till undervisning på distans om många blir sjuka.

Skulle vi som organisation få rekommendationer att genomföra åtgärder eller agera på ett sätt som påverkar verksamheten kommer vi givetvis att informera er elever och vårdnadshavare.

För uppdaterad information

Tänk på att vara källkritisk och undvika ryktesspridning när du stöter på ny information, och att dubbelkolla fakta genom officiella kanaler. På kommunens webbplats mark.se finns hela tiden uppdaterad information om arbetet och länkar till Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Publicerad av: Marks kommun