Covid-19 stoppar feriearbete inom vård och omsorg

Senast uppdaterad den 27 april 2020

Socialförvaltningen kommer inte att anställa feriearbetare inom vård och omsorg i sommar. Anledningen är regler och rekommendationer för Covid-19.

- Vi tycker det är jättetråkigt eftersom de unga har varit en guldkant, men vi måste följa de nationella riktlinjerna och reglerna, säger Erika Agnarsson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Mark.

Skälet till Socialförvaltningens beslut är bland annat Folkhälsomyndighetens instruktioner som säger att minderåriga inte ska anställas för att utföra arbete inom hälso- och sjukvård.

Arbete inom kommunernas omsorgsverksamhet är, med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att skydda äldre och personer som tillhör riskgrupp, heller inte lämpligt.

Förbjudet för minderåriga

Sjukdomen Covid-19, som orsakas av coronaviruset, har klassificerats som riskklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän samt praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 eller 4.

I övrig verksamhet inom region eller kommun borde det gå bra att anställa minderåriga så länge arbetsgivaren gör bedömningen att den minderårige inte utsätts för smitta enligt riskklass 3.

Viktigt är även att det finns restriktioner gällande minderåriga och arbeten som kan medföra särskild risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 2.

Mer information

Föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö finns hos Arbetsmiljöverket – klicka på länkarna nedan:

Publicerad av: Marks kommun