Dags att nominera mästare, ledare och söka stipendier

Senast uppdaterad den 3 november 2017

Kultur- och fritidsförvaltningens årliga uppvaktning av mästare och stipendiater kommer att ske under våren 2018. Nu är det dags att nominera!

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium till en eller flera personer som utfört en värdefull kulturell gärning i bygden.

Ansökning gör du på blanketten Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium (PDF).

Skicka blanketten digitalt till kfn@mark.se eller på papper till Marks kommun, kultur- och fritidsnämnden, 511 80 Kinna, senast den 22 november 2017.

Årets barn- och ungdomsledare

För att stimulera framväxten av goda barn- och ungdomsledare inom idrott, kultur, frilufts- och andra aktiviteter delas utmärkelsen årets barn- och ungdomsledare ut till en ledare för idrott och en ledare inom övrig verksamhet.

Vårt syfte med utmärkelsen är att uppmärksamma alla de barn- och ungdomsledare som många gånger i det tysta på sin fritid lägger ner ett stort arbete för att främja barn och ungdomars fostran och utveckling.

I bedömningsgrunderna fästs ingen särskild vikt vid tävlingsresultat, tvärtom bedöms istället vilken anda och atmosfär ledaren skapat i och runt den grupp hon/han verkar i. Summan på stipendierna är 5 000 kronor.

Har du någon kandidat att föreslå som lägger ner ett stort arbete för att främja barns och ungdomars fostran och utveckling? Utmärkelsen utses av kultur- och fritidsnämnden. Förslag på kandidater med motivering lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 22 november 2017.

Kontaktperson: Gunvor Alexandersson
tel: 0320 21 70 97
e-post: gunvor.alexandersson@mark.se

Barn- och ungdomsledaren ska verka i en förening i Marks kommun.

Mästare i Mark 2017

Har du blivit världsmästare, europamästare, nordisk mästare eller svensk mästare i någon idrottsgren under 2017, eller känner du någon som blivit det? Känner du till personer eller lag som är berättigade till utmärkelsen så anmäl det.

Meddela Gunvor Alexandersson senast den 31 december 2017, tel: 0320 21 70 97 eller e-post: gunvor.alexandersson@mark.se

Vi behöver uppgifter om namn på Mästaren, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet, idrott, eventuell klassindelning samt plats och datum för mästerskapet.

Regler för mästare

Följande regler för uppvaktning gäller:

Svensk Mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska Riksidrottsförbundet.
Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling.
Mästare i internationella mästerskap.
Mästare skall bo i Marks kommun eller tävla för en förening som är verksam i Marks kommun.

Mer information

Mer information hittar du i dokumenten här nedan.

Publicerad av: Marks kommun