De får 2017 års mångfaldsstipendium

Gunnar Nilsson, kommunfullmäktiges vice ordförande, räcker över en blomma till Helena Birgersson. Övriga på bilden från vänster till höger är Anna Paulsson, Lena Högberg, Gerth Hansson, Helena Birgersson, kommunfullmäktiges ordförande Eva Karin Torhem Arnell, Karin Matsson, Jerker Svensson och Kjell Hansson. Foto: Magnus Larsson

Foto: Gunnar Nilsson, kommunfullmäktiges vice ordförande, räcker över en blomma till Helena Birgersson. Övriga på bilden från vänster till höger är Anna Paulsson, Lena Högberg, Gerth Hansson, Helena Birgersson, kommunfullmäktiges ordförande Eva Karin Torhem Arnell, Karin Matsson, Jerker Svensson och Kjell Hansson. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 december 2017

Lärarna på gymnasiesärskolan i Mark utses till stipendiater för kommunens mångfalds-, jämlikhets-, och tillgänglighetsstipendium 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och motiveringen lyder:
”Lärarna låter ungdomarna växa som individer i en miljö av äkta engagemang, med filosofin att inget är omöjligt, är en ledstjärna i verksamheten. För lärarna är det viktigt att ungdomarna integreras i samhället och deltar i olika arrangemang tillsammans med övriga ungdomar.”

10 000 kronor

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte i december.
Övriga nominerade i år var Distrikt 511/Carlos Gonzales, Birgitte Mildegren och Paulina Strömkvist.
Det är tredje året stipendiet delas ut. Tidigare års stipendiater är Gisella Olsson och Marks Taekwondoklubb.

Motverka diskriminering

Det är Kommunfullmäktige i Mark som har beslutat att inrätta ett pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering i alla former.
Stipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun - en kommun där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.
Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter:

  • Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas.
  • Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas.
  • Ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund.
  • Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas.
  • Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället.
  • Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets olika verksamheter.
  • Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar.
  • Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället.
  • Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas.
  • Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte.

Publicerad av: Marks kommun