De har extra koll på god hygien

Lena Johansson och Tina Eriksson, två av Marks cirka 140 hygienombud. Foto: Magnus Larsson

Foto: Lena Johansson och Tina Eriksson, två av Marks cirka 140 hygienombud. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 21 maj 2020

I dessa tider är Marks hygienombud något av vardagshjältar och deras roll kanske viktigare än någonsin. Deras uppgift: se till att hygienrutiner följs och smittspridning inom kommunens vård och omsorg hålls så låg som möjligt.

- Absolut att man är extra på tå nu. Man tänker litet extra hela tiden i alla vårdsituationer, säger Lena Johansson och Tina Eriksson. 

De jobbar på Kinnaborgs korttidsenhet i Kinna​ och är två av kommunens cirka 140 hygienombud.

Hygienombuden finns överallt inom varje vård- och omsorgsverksamhet i Mark sedan många år tillbaka. Vid sidan av det ordinarie arbete ska ombuden hålla ett extra vakande öga på att rutiner för basal hygien följs och att skyddsutrustning används på rätt sätt. Det sker genom att informera och utbilda övriga medarbetare liksom att följa upp att rutinerna följs. Under coronapandemin är alla detaljer särskilt viktiga.

Engagerade medarbetare

- Nu är det till exempel extra viktigt att vi desinficerar på alla ställen man tar på – som handtag, räcken och ljusknappar, berättar Tina Eriksson.

De tycker att arbetet med hygienrutiner fungerar väl på arbetsplatsen.

- Alla är engagerade och frågar, och vi pratar mycket om detta med hygien och smittorisk.

Hygienombuden de viktigaste

Annika Arvidsson, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), betonar att ombuden är betydelsefulla.

- Hygienombuden är mycket viktiga, skulle jag vilja säga, för att få hygienrutinerna att fungera i vardagen.

Hygienombuden fungerar också som en länk mellan chef och övriga medarbetare i frågorna. De kan signalera när någon detalj behöver lyftas och följer upp i grupperna att rutinerna fungerar väl.

- Det handlar mycket om att förändra det egna beteende, konstaterar Annika Arvidsson.

Dagliga uppdateringar

Inom alla verksamheter håller man sig också dagligen uppdaterad med senaste informationen om hygien och smitta från Vårdhygien på SÄS i Borås.

På Kinnaborg har man även dukat vagnar med skyddsutrustning som står redo att användas.

- Alla i arbetsgruppen har fått mycket information och det är bra för det händer mycket varje dag just för denna infektionen. Sedan bollar vi mycket frågor och funderingar mellan oss, så vi känner oss trygga, säger Lena Johansson.

- Det är klart att det finns en allmän oro eftersom Covid-19 är en ny infektion, så visst känner man en viss stress ibland, men informationen vi får och skyddsutrustningen vi har gör det tryggare.

Känner sig uppskattade

Och deras insatser möter också beröm.

- Ja, man känner sig uppskattad, och vi får mycket bekräftelse från vårdtagarna, säger Tina Eriksson. 

 

Publicerad av: Marks kommun