Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/21

Senast uppdaterad den 31 mars 2020

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/21. Ansökan görs under perioden 1–22 april.

Marks kommun digitaliserar skolskjutsverksamheten från läsåret 2020/21

Detta innebär att ansökan måste göras för att rätten till skolskjuts ska prövas. Det gäller även de elever som beviljats skjuts och åker under innevarande läsår, 2019/20.

För att se om en elev är berättigad på grund av avstånd och trafikförhållanden se www.mark.se/skolskjuts.

Ansökan görs digitalt via www.mark.se/skolskjuts under tiden 1 - 22 april. Inloggning sker med bank-ID. Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kontakta skolskjutshandläggare telefon 0320 21 76 51 eller mejl till skolskjuts@mark.se.

Fördelar med digital ansökan

Fördelar med digital ansökan är att alla uppgifter kring elevens skolskjuts finns samlade på en plats och uppgifterna nås via olika portaler för skolan, entreprenörer och vårdnadshavare. 

För elever och vårdnadshavare kommer uppgifterna att finnas i den så kallade vårdnadshavarportalen. Där kommer beslutet gällande skolskjuts, skolskjutsens sträckning, hållplatser och tider, att finnas. Portalen kommer att nås med bank-ID.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun