Elever medregissörer i föreställning

Region Teater Väst ute med en föreställning, Dilemma

Senast uppdaterad den 6 mars 2019

Just nu är Region Teater Väst ute med en föreställning, Dilemma, som visas i klassrum för alla som går i årskurs 8 kommunala skolor.

Eleverna får en mentometer och är på så sätt medregissörer i vad som sker under föreställningen.

De ges kontinuerligt olika val att ta ställning till som driver berättelsen framåt.

Det kan vara alternativen ”svara ärligt på frågan” eller ”hitta på en lögn”, deras tryck på mentometern visas direkt på storbild i procentform och är den regi som skådespelarna sedan följer till nästa valmöjlighet ges.

Detta ger att varje föreställning är unik och skådespelarna själva måste vara öppna för en rad olika utfall.

Det positiva är att vi genom ett digitalt medverkande låter våra ungdomar ta ställning till ibland etiska eller moraliska frågor på ett direkt och engagerande sätt.

Detta samtidigt som de får en kulturell upplevelse och ypperlig möjlighet att vara kulturprosument. Insatser med kultur i skalan utbildar eleverna i att bli kritiskt tänkande och kulturellt aktiva personer.

 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan.

Publicerad av: Marks kommun