Distansundervisning på högstadiet 11-24 januari

Senast uppdaterad den 8 januari 2021

Den 8 januari har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att undervisningen på högstadiet övergår till distansundervisning 11–24 januari. Detta utifrån rekommendation från Smittskydd Västra Götaland.

Smittspridningen av covid-19 i regionen är fortsatt hög och läget i vården är ansträngt. Under veckorna före jul såg man inom Västra Götaland en ökning av antalet fall bland elever i de åldrar som går på grundskolans högstadium.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller barn och utbildning under den pågående pandemin.

Publicerad av: Marks kommun