En hjälpande hand för familjer i Mark

Senast uppdaterad den 19 februari 2024

En familj upplever många fina ögonblick, men ibland kan det bli tufft och till och med kaotiskt. Det är helt enkelt inte så lätt att alla gånger vara den superförälder man vill vara. Familjebehandlare i Mark finns som stöd.

Oavsett vilken familj det är så kan alla ibland behöva hjälp, få tips eller bara ha någon att prata med om sina funderingar eller problem.

David Norberg och Franchesca Cespedes jobbar som familjebehandlare i Marks kommun och i deras roll ingår att erbjuda olika former av stöd som är anpassade efter familjens varierande behov.

Ser på familjen som en helhet

– Vi ser på hela familjen som en helhet, där alla spelar en viktig roll och påverkar varandra. Här fungerar vi som stöd på olika sätt, anpassade efter vad varje familj behöver. Tillsammans försöker vi hitta lösningar och stärka det som är bra i familjen för att skapa förändring, säger David Norberg.

– Mycket av vår roll handlar om att stötta barn och föräldrar i att hantera olika utmaningar som uppkommit. Alla insatser är också frivilliga och bygger på barnets behov och önskemål, fortsätter Franchesca Cespedes

Trygghetscirkelns föräldraskap - Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram

Onsdagen den 6 mars är det dags att för andra gången hålla i föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkelns föräldraskap.

Trygghetscirkeln anordnas på Familjecentrum Prisman och är för föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Kursen tar upp hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett bra sätt.

–Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrarnas reflektionsförmåga kring barns behov och beteende, säger Franchesca

Varje tillfälle är 2 timmar där gruppen tillsammans tittar på korta inspelade filmer som beskriver typiska situationer man möter som förälder och barn. Kursen är uppbyggd på åtta träffar och totalt sexton timmar.

– Kursen är flexibel och fokuserar inte på att ge pekpinnar eller en "perfekt modell för föräldraskap". Det handlar i stället mycket om att reflektera kring barnets behov och att fånga upp föräldrarnas egna önskemål och värderingar, menar David.

Här finns mer information om Trygghetscirkelns föräldraskap samt hur du gör för att anmäla dig.

Inte alltid en dans på rosor

Att vara förälder kan vara svårt för de allra flesta i olika omgångar under ett barns uppväxt, i stort och i smått. Det är kort sagt inte alltid en dans på rosor. Men för att delta i föräldrakurserna så behöver det inte ha hänt något specifikt, utan föräldrakurserna är öppna för alla.

– Vi vill gärna understryka att det viktigaste arbetet sker i hemmet mellan kurssessionerna. Det krävs helt enkelt att man som förälder är engagerad och anstränger sig, påpekar David.

– Ja, samtidigt som det också handlar om att man ska vara snäll mot sig själv som förälder. Vi fokuserar mycket på att man faktiskt kan vara "good enough" och att det är okej. Föräldraskap kan inte vara 100 procent perfekt, utan man kommer långt med 30 procent och med en insikt om att man inte kan vara en superförälder i alla lägen, säger Franchesca.

Tanken med Trygghetscirkeln och det förhållningssätt som lärs ut är att det ska ses som verktyg inför olika situationer som inträffar under hela barnets uppväxt.

Kostnadsfria stödsamtal

Familjebehandlarna erbjuder upp till 5 oregistrerade stödsamtal till ungdomar och föräldrar. Samtalen är kostnadsfria och de varken dokumenteras eller registreras. Familjebehandlare har också tystnadsplikt.

Vid intresse ring: 070-77 25 281 och tala in ett meddelande eller så kan du skicka ett mejl till familjebehandlarna@mark.se så blir du kontaktad.

Familjebehandling

Familjebehandling erbjuds familjer med barn som är mellan 0 och 18 år. Om du behöver stöd kommer en socialsekreterare på familjeenheten att undersöka situationen och fatta beslut enligt socialtjänstlagen.

 Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan. Är du 15 år eller äldre kan du själv ansöka. 

Läs mer här om familjebehandling i Marks kommun

På bilden: David Norberg, familjebehandlare. Foto: Mikael Jägare, Marks kommun

 

 

Publicerad av: Marks kommun