”En riktig kraftsamling för barn och unga”

Senast uppdaterad den 15 november 2017

Nya satsningar för ungas psykiska hälsa, mindfulness at work och barns närvaro på internet - Forum för barn och unga gick av stapeln den 14 november och lockade återigen mängder av aktörer till Rydals museum.
”Hela omsorgskedjan finns verkligen med här och det gör den här samverkan unik, det är en riktig kraftsamling för barn och unga”, menade Kay Eriksson, från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skene.

Syftet med årets samverkansdag, med temat tidiga insatser hos barn och unga, var att diskutera möjligheterna till samverkan och ta in likvärdig kunskap för att arbeta främjande och förebyggande för barn och unga.

Och uppslutningen var stark, precis som tidigare år. På plats fanns representanter från bland annat vårdcentraler runt om i regionen, politiker, elevhälsan och socialtjänsten från Marks kommun och BUP.

”Det är första gången för mig personligen, men jag vet ju att den här årliga dagen har funnit länge. Det är ett väldigt bra initiativ och jag måste säga att Marks kommun har kommit långt när det gäller samverkan”, sa Kay Eriksson från BUP.

Att använda alla resurser samtidigt

Han menade att utvecklingen med tidiga insatser för barn och unga går åt rätt håll.

”En viktig fråga är hur vi kan använda alla befintliga resurser samtidigt och sammanlänkat. Här har det hänt en del, men det kan fortfarande bli ännu bättre".

Anna Frisk Klaesson från elevhälsans stödteam i Mark var en annan av deltagarna. Hon menade att samverkansdagen ger en hel del positiva effekter.

” Det är en bra arena för att möta andra aktörer som arbetar med liknande saker som oss”.

Publicerad av: Marks kommun