Campus Mark guld värt för Anna

Anna Johansson har just gjort sin sista tenta och gratuleras av Inger Strömberg, rektor för Vuxenutbildningen. Bild: Magnus Larsson

Foto: Anna Johansson har just gjort sin sista tenta och gratuleras av Inger Strömberg, rektor för Vuxenutbildningen. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 mars 2018

Allt fler upptäcker möjligheterna att vidarutbilda sig, tack vare Campus Mark. Anna Johansson, Kinna, är en av dem som läser högskoleprogram på distans och skriver sina tentor på hemmaplan.

Hon har just skrivit sin sista tenta på Skogskandidatprogrammet
med inriktning mot skogens skötsel och användning 180p. Examensarbete och tre veckor praktik väntar sedan är hon klar skogskandidat. Utbildningen har hon läst på distans via Linnéuniversitetet i Växjö och tentorna har hon kunnat skriva på Campus Mark.

Enkelt att läsa på distans

Fördelen som Anna ser det med att läsa på distans är att kunna bo kvar och jobba samtidigt. Det var också en perfekt lösning att kunna skriva tentor på Vuxenutbildning, Campus Mark.
- Det har varit guld värt att kunna skriva sina tentor här hemma. Det gör att jag har kunnat jobba samtidigt.

Bra stöd från arbetsgivaren

För Anna har det underlättat mycket att arbetsgivaren Postnord har stöttat hennes val att utbilda sig. ”Det har aldrig varit några problem att få ledigt, det har alltid löst sig när jag har behövt åka på kursträffar”. I samråd med arbetsgivaren har Anna lagt praktiken sist för att det passade bra med jobbet.
- Du kan jobba samtidigt och riskerar inget. Jag tycker att fler borde utbilda sig, det är så lätt idag. Fastna inte i något som inte känns riktigt bra utan ta chansen, säger hon.

Våga tänka nytt

Annas intresse för skog har funnits med länge. Tanken med att utbilda sig till skogskandidat var att kunna ta hand om familjens egen skog. Utbildningen fick henne att tänka ett steg längre, drömmen nu är att arbeta som virkesinköpare.
- Trä är en framtidsbransch med många roliga möjligheter, säger Anna.

En känsla av frihet

Hon uppmanar alla att tänka till när det gäller utbildning och att inte vara orolig för att byta inriktning i yrkeslivet.
- Det bästa med att växla spår är känslan av frihet, du behöver inte vara fast i det du utbildade dig till en gång. Det är inget stort steg. Våga chansa, du kan ju alltid börja och testa hur det känns.

Publicerad av: Marks kommun