Ett par fall av salmonella på katt

Senast uppdaterad den 9 februari 2018

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är det just nu många katter i Sverige som rapporterats insjukna i salmonella. I Marks kommun har det konstaterats ett par fall av salmonella hos katt.

Håll katter borta från fågelbord där småfåglar matas
Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas. Där kan smittan spridas via fåglarnas avföring eller om katten äter en insjuknad fågel.

Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats. Om katten uppvisar symtom ska man kontakta sin lokala veterinär som får göra en klinisk bedömning.

Tvätta händerna för att undvika smitta till människa
Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. För att undvika smittspridning är det viktigt att tvätta händerna efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord, eller varit i kontakt med sjuka katter och fåglar.

Kom ihåg att barn och äldre är extra känsliga och bör därför undvika miljöer där smittrisken är stor.

Mer information om salmonella finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt, www.sva.se och Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Publicerad av: Marks kommun