Eventuell personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Senast uppdaterad den 13 oktober 2023

Marks kommun använder webbplattformen Praktikplatsen.se för att hjälpa elever och arbetsgivare att hitta varandra genom samordning och erbjudanden om praktikplatser. Söndagen den 24 september 2023 utsattes vår leverantör av systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware attack.

 Detta innebär att det fanns obehöriga parter som fick åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt, har vidtagit åtgärder och avslutat incidenten.

Det finns en risk att personuppgifter har läckt, även om leverantören bedömer att sannolikheten är låg baserat på mängden data som fanns i servarna samt den korta tid som gick mellan när incidenten skedde till att åtgärder vidtogs.

Kommunen fortsätter att bevaka frågan och har kontakt med leverantören.  

 

Läs mer

Mer information om incidenten finns på Göteborgsregionens hemsida. Klicka här för information om intrång i GR:s IT-system 

Publicerad av: Marks kommun