Fältundersökningar mellan Berghem och Skene vecka 11

Senast uppdaterad den 15 februari 2019

Under vecka 11 kommer fältundersökningar att ske mellan Berghem och Skene.

Undersökningarna är ett led i det kommande arbetet med överföringsledning.

Arbetet omfattar nytt vatten- och spillvattenledning mellan Berghem och Skene, samt en gång- cykel- och mopedväg mellan reningsverket Hedbovägen, Skene till järnvägsstationen Berghem.


Denna undersökning kommer att utföras under vecka 11, med start måndagen den 11 mars. Undersökningen sker med en borrvagn och beräknas pågå hela veckan.

Publicerad av: Marks kommun